Gustul pe care te poți baza este din 1998!

Tu în ce an te-ai născut?

 
neumarkt.ro

Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul nostru web dedicat promovării mărcii Neumarkt® și produselor de bere comercializate sub această marcă. Termenii și condițiile, împreună cu Politica privind utilizarea datelor dumneavoastră și Politica privind modul de utilizare cookie, disponibile în secțiunea Date Personale și Modulele cookie, guvernează modul în care utilizați site-ul www.neumarkt.ro („Pagina web” sau ”Site-ul”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile deoarece se aplică tuturor vizitelor efectuate pe Pagina web și modului de utilizare a acestui Site.

Despre noi

În această secțiune sunt stabilite termenii și condițiile în baza cărora puteți utiliza Site-ul și conținutul/ serviciile disponibile (”Conținutul Paginii web”). Vă punem la dispoziție Termeni și condițiile numai în limba română.

Pagina web este administrată de Heineken Romania S.A. cu sediul social în Str. Tipografilor nr. 1A, et. 4-6, Sector 1, București 013714, înregistrat la Registrului Comerțului București cu nr. J40/12235/2002, cod de înregistrare fiscală RO 13240781 („HEINEKEN”).

Cu excepția cazului în care este menționat expres, orice referire ”HEINEKEN” (sau ”noi” sau ”nostru”) se referă la societatea care administrează Site-ul web. Pentru a utiliza acest Site trebuie sa aveti varsta minima legala de 18 ani implinita la data accesarii Paginii web. Rețineți că Termenii și Condițiile pot fi modificate în timp. Aceste modificări vor fi aplicabile imediat după publicare, fără informarea prealabilă a utilizatorilor. Vă recomandăm să reviniți periodic în această secțiune.

Termenii și condițiile au fost publicate la data de 24/05/2021.

Prelucrarea datelor dumneavoastră

Toate informațiile pe care le comunicați sau pe care le obținem despre dumneavoastră cu ocazia utilizării Paginii web sunt utilizate conform Politicii privind utilizarea datelor dumneavoastră și Politicii privind modul de utilizare cookie. Vă rugăm să accesați aceste secțiuni pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră.

Platforme sociale

Website-ul poate include conținut de pe diverse site-uri de social media precum Twitter, Facebook, Instagram și YouTube. Un astfel de conținut poate constitui o expresie a opiniilor personale ale terților, pentru care HEINEKEN nu poate fi responsabilă. Deși HEINEKEN se va strădui să modereze tot acest conținut pentru a se asigura că doar conținut adecvat este plasat pe Pagina web, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Dacă considerați că vreunul dintre drepturile dvs. a fost încălcat de conținutul pe care HEINEKEN a derivat din astfel de site-uri de socializare și ulterior plasat pe Pagina Web, puteți utiliza Secțiunea de contact (link) furnizate pe Pagina web și vom răspunde notificarea dvs. cât mai curând posibil.

Dreptul de proprietate intelectuală

Site-ul web și întregul conținut, toate caracteristicile și toate funcționalitățile acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, toate informațiile, software-urile, textele, logo-uri, sigle, alte elementele grafice și/sau design afișate, imaginile, materiale video și/sau materiale audio) reprezintă proprietatea exclusivă a societății HEINEKEN, a afiliaților HEINEKEN, a titularilor mărcilor și a altor furnizori de astfel de materiale și sunt protejate prin legile aplicabile în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

Puteți utiliza Site-ul web numai în scopuri și/sau prin modalități conforme cu prezentele Termene și condiții. Vă este se permis să faceți copii ale (unor părți ale) Site-ului web pentru utilizare în scop personal. Nu aveți dreptul să utilizați nicio parte a Conținutului paginii web în alte scopuri, fără a obține o licență în scris de la noi. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu aveți dreptul de a adapta, modifica, distribui, vinde, publica, reproduce, de a acorda o licență de folosire, de a crea lucrări derivate din, sau de a transfera în orice mod, niciunul dintre materiale si niciuna din Informațiile conținute în acest Site, ori de a le utiliza în orice scop sau prin orice modalitate, cu excepția utilizării personale, fără scop comercial.

Oricare dintre numele, imaginile, siglele, logo-urile care identifică sau care pot fi asociate cu numele HEINEKEN și/sau un produs HEINEKEN reprezintă mărci ale HEINEKEN. Orice branduri, produse ori nume comerciale ale unor terțe părți reprezintă marcile, produsele și denumirile comerciale ale titularilor respectivi. HEINEKEN nu oferă în niciun caz permisiunea de utilizare a acestora niciunei alte persoane în afara titularilor acestor drepturi. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice utilizare de acest fel reprezintă o încălcare a drepturilor titularilor.

Este interzis sa utilizati Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter abuziv, vulgar, obscen, amenințător, înșelător, calomniator, instigator sau pornografic sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau ar putea conduce la raspundere civilă sau ar încalca în alt mod legea.

Conținut și responsabilitate

Încercăm să furnizăm în permanență informații corecte, complete si actualizate. Cu toate acestea, HEINEKEN nu va fi răspunzător în cazul în care Informațiile nu sunt corecte sau complete. HEINEKEN nu ofera garanții, exprese sau implicite, cu privire la corectitudinea ori integritatea Informațiilor furnizate pe prin intemediul Site-ului. Utilizați acest Site pe propria responsabilitate.

Fara a aduce atingere drepturilor dumneavoastră garantate de lege, Site-ul si toate informatiile pe care acesta le conține, inclusiv, dar fără a se limita la denumiri, imagini, materiale video, texte, simboluri, mărci, sigle, logo-uri, link-uri etc., sunt oferite cu titlu de prezentare și numai în măsura în care sunt disponibile si fără nicio declarație, expresă sau implicită, de garanție sau aprobare. Informațiile si orice alte materiale sunt oferite exclusiv în scop informare și/sau prezentare generală și nu pot fi considerate ca reprezentând recomandari. HEINEKEN nu va fi considerat răspunzător pentru eventualele daune și/sau prejudicii de orice fel, indirecte sau incidentale, intervenite ca urmare a utilizării (sau a imposibilității de utilizare) Paginii web, inclusiv a incorectitudinii sau a caracterului incomplet al Conținului paginii web, cu excepția cazului în care aceste daune sau prejudicii constituie rezultatul direct al unul comportament neadecvat intenționat sau al neglijenței grave din partea HEINEKEN.

De asemenea, HEINEKEN nu va fi considerat răspunzător pentru daunele de orice natură, indirecte ori incidentale, intervenite ca urmare a imposibilității utilizării ori utilizării defectuoase a mijloacelor electronice de comunicare, incluzând, dar fără a se limita la, pagubele intervenite ca urmare a nelivrării sau livrării întârziate a mesajelor și/sau comunicărilor electronice, interceptării sau manipulării comunicărilor electronice de către terțe părți sau de către programe informatice utilizate pentru transmiterea comunicațiilor electronice și transmiterea virușilor. Cu titlu particular, HEINEKEN nu garantează că utilizarea Site-ului va fi neîntreruptă și fără erori ori ca Site-ul și serverele pe care acesta este găzduit nu prezintă disfunctionalități ori nu pot fi afectate de viruși informatici.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în măsura maximă permisă de lege, HEINEKEN nu este răspunzător pentru funcționalitatea ori disponibilitatea acestui Site. HEINEKEN promite să dezvolte și gestioneze Conținutul Paginii web și să depună eforturi rezonabile pentru a remedia eventuale defecțiuni de care suntem conștienți. Conținutul

Legături către alte pagini web

Pagina web poate conține trimiteri la alte pagini web sau servicii online și mobile furnizate de terți. Este decizia dumneavoastră dacă accesați aceste pagini/ descărcați conținut/ achiziționați servicii sau produse furnizate de terți.

Politicile noastre nu sunt aplicabile navigării pe aceste pagini web. Inainte de a accesa paginile web ale terților/ descărca orice conținut deținut de un terț citiți termenii și condițiile aplicabile site-ului/ aplicației respective.

Informațiile provenite de la terți constituie o expresie a opiniilor personale ale terților. HEINEKEN nu este responsabil și nu va fi răspunzător pentru aceste informații. Hiperlinkurile de pe acest site web pot direcționa vizitatorii către site-uri web externe, care sunt întreținute de terți. HEINEKEN nu răspunde pentru conținutul și funcționarea acestor site-uri web externe. HEINEKEN nu răspunde, de asemenea, pentru calitatea produselor sau serviciilor care pot fi oferite pe astfel de site-uri web externe.

Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

  • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare (atunci când este cazul, de ex. atunci când vă înscrieți într-o campanie promoțională); să mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.
  • să publicați numai materiale ale cărui autor sunteți, sau dacă nu sunteți autorul, numai materiale pentru care ați obținut permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
  • să nu publicați/postați materiale de orice fel (inclusiv comentarii) cu caracter rasist, denigrator, imoral, de propagandă politică și/sau religioasă, obscene, defăimatoare, discriminatorii, antisociale, violente ori care îndeamnă la violență de orice natură, care îndeamnă la un consum excesiv de alcool ori arată în vreun fel/ fac referire la abuzul de alcool, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, față de HEINEKEN, față de angajații acesteia ori afiliații săi, sau în legătură mărcile acesteia;
  • să publicați o imagine, informații sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

Suntem un Site adresat promovării mărcilor de bere, prin urmare vă rugăm să partajați Conținutul Paginii web numai cu persoane care au împlinită vârsta legală pentru consumul de alcool.

Despăgubire

Prin accesarea si utilizarea Paginii web sunteți de acord să ne despăgubiți integral pentru și împotriva oricăror acțiuni și pretenții de orice natură, precum și pentru alte răspunderi rezultate din și/sau asociate cu încălcarea de către dumneavoastră acestor Termene și condiții.

Legislația aplicabilă

Prezentele Termene și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română. Orice fel de dispute născute în legătură cu utilizarea Site-ului și cu prezentele Termene și condiții vor fi supuse soluționării de către instanțele competente din România. În situația în care oricare dintre clauzele acestor Termene și condiții va fi declarată ca fiind ilegală, ineficace ori inaplicabil din cauza legislației, aceasta va fi eliminată din conținutul Termenelor și condițiilor. Celelalte prevederi vor rămane aplicabile integral și vor continua să iși producă efectele pe deplin.

Dispoziții generale

Termenele și condițiile sunt prevederile minimale aplicabile accesării și utilizării Site-ului, care se completează cu dispozițiile legislației în vigoare. Puteți citi oricând cea mai recentă versiune a acestor Termene și condiții accesând această pagină. Dacă nu sunteți de acord cu Termenele și condițiile aplicabile Site-ului și/sau cu modificările ori completările aduse acestora, vă rugăm să încetați imediat utilizarea Site-ului. In cazul în care aveți orice întrebări cu privire la Termenii și condițiile puteți să ne transmiteți un email utilizând secțiune Contact (link).